Mazliet vēstures

„Liedags” - jūras dziesmu un vēju nesti smilšu graudi savirpuļo trakulīgā dejā. Tā droši var teikt par Ventspils pilsētas domes kultūras centra deju ansambli „Liedags”, kuru 1991.gada septembrī dibināja mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa.

„Liedagā” deja apvieno un kopā satur vairākas paaudzes. Visiem dejas soļos palīdz iejusties mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa, koncertmeistares Sandra Sproģe un Irina Kušnirenko. „Liedagā” nu jau ir 6 grupas – sākot ar ķipariem vecumā no 4-6 gadiem līdz pat viņu vecvecākiem vidējā paaudzē.

Šajos gados deju kolektīvs ir sasniedzis stabilu māksliniecisko līmeni un ieņem nozīmīgu vietu Ventspils pilsētas kultūras dzīvē. Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, sadejo ar citiem deju kolektīviem tuvos un tālos Latvijas novados, kā arī ārpus Latvijas robežas.

Novērtējums deju skatēs dod iespēju piedalīties visos Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Liedadzēni labprāt izdejo arī mūsdienīgus ritmus pazīstamu pasaku „Īkstīte”, ”Sniega karaliene”, „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” un citos deju uzvedumos.

2011./2012.gada sezonā ar plašām deju programmām un koncertiem „Liedags” atzīmēja savu 20 gadu jubileju, kurā izdejoja akmens laikmeta uzvedumu „Kad uguns bija Dievs” un īru deju uzvedumu „Zaļā zeme”.

2013. gada vasarā „Liedagam” bija tas gods būt kopā ar vēl 40 000 dalībnieku un kopā izdejot latviešu tautas deju vērtības XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētku lieluzvedumos „Tēvu laipas”. Neaizmirstama pieredze!

Uz augšu!
Atslēgvārdi: